Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Odběr pozvánek

Pozvánka

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů - QUAERE 2020, roč. X. | vědecká konference
 

http://www.quaere.econference.cz/

22. - 26. 6. 2020
X. ročník


Domů Odběr pozvánek Datové schránky

Datové schránky

Akademické sdružení MAGNANIMITAS není institucí uvedenou v § 1 zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a není uživatelem datové schránky.Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa