Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Projekty AD ALTA Indexace textů

Indexace textů

1. ISSN journalu bylo přiděleno Národní technickou knihovnou České republiky.
výpis ISSN International Center zde

2. Journal je veden v seznamu ESCI společnosti Clarivate Analytics:
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform
(pozn.: vyhledání journalu lze provést v levé části www odkazu výše z "Master Journal List")

3. Indexace textů je prováděna ihned spolu s vydáním aktuálního čísla journalu. Všechny publikované texty bez vyjímky jsou přes FTP rozhraní nahrány výhradně na server společnosti Ebsco. Indexace je prováděna na základě platné smlouvy (LICENSE AGREEMENT) uzavřené dne 29.7.2013. (Texty jsou indexovány zpětně již od roku 2011.)
zápis journalu v .xls: https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
Academic Search Complete (Journals): https://www.ebsco.com/title-lists

4. Ověření indexace lze provést v libovolné veřejné síti, kde je dostupná služba spol. Ebsco.
(př.: Národní knihovna České republiky, záložka "Katalogy a databáze > Přehled licencovaných zdrojů > EDS multivyhledávač". Stejné ověření ve zdrojích lze provést z libovolného akademického pracoviště, kterému je zpřístupněna služba spol. Ebsco.)

Publikováním textu nevzniká nárok na automatickou indexaci, toto rozhodnutí je zcela libovolné a ponecháno na straně provozovatele databáze. (Pro řešení sporů je vydána směrnice, která stanoví postup Revizního recenzentního řízení.)

5. Všechny texty respektují zásady OPENACCESS přístupu. Vydavatel je od 1. 1. 2011 signatářem Berlínské deklarace OpenAccess.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa