Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Odběr pozvánek

Pozvánka

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021, roč. XII.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

20. - 22. 12. 2021
XII. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Odběr pozvánek Ochrana informací

Ochrana informací

S osobními údaji uživatelů webové stránky sdružení MAGNANIMITAS je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Akademické sdružení MAGNANIMITAS si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek, a to na text, textové přílohy, databáze, software, technické náčrty, konfigurace, grafiku, design či uspořádání. Obsah těchto stránek se nesmí pozměňovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, znovu publikovat, zobrazovat, zasílat, stahovat, přenášet, nesmí být součástí jiných materiálů, nesmí se prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať již v celku nebo po částech bez vědomí akademického sdružení MAGNANIMITAS. Dále není dovoleno vyjímat, shromažďovat nebo sbírat elektronickými prostředky nebo jiným způsobem žádná data nebo datová pole z těchto stránek.

Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.


Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa