Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Projekty AD ALTA Potvrzení autorům

Potvrzení autorům

Každý autor či spoluautor odborného textu má nárok na získání fyzického CD nosiče journalu
a odpovídajícího Potvrzení o publikování textu (PCAI). Nová redakční pravidla stanoví od 10. 1. 2019 tento postup a náležitosti:

 • Paper Confirmation and Indexation (Potvrzení o publikování, PCAI) je vydán a zaslán výhradně autorovi nebo spoluautorovi, který publikoval odborný text v již vydaném čísle journalu.
 • Autor či spoluautor může o tento dokument zažádat maximálně 3 roky zpětně od vydání konkrétního čísla, kde byl jeho text publikován.
 • Autorovi je vždy dodán CD nosič a PCAI současně, není možné vydat jen CD nosič nebo jen PCAI.
 • PCAI je potvrzením pro třetí osoby (fakulty, pracoviště, grantové agentury apod.), že text autora či spoluautora byl přijat a publikován v našem journalu. Třetím osobám nemůže být toto potvrzení zasláno, či jinak vystaveno za vybraného autora.

  Pozn.: K ověření publikace třetími osobami je možné využívat OPEN ACCESS podoby journal, viz zde: http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-issues

Jak o PCAI a CD nosič zažádat?

 1. Vydání PCAI a CD nosiče je zpoplatněno EUR 117.
 2. Autor / spoluautor kontaktuje Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a sdělí název textu, jehož PCAI požaduje.
 3. Redakce přidělí variabilní symbol a zašle bankovní spojení.
 4. Po zaúčtování EUR 117 je autor kontaktován na své emailové adrese, přes kterou sdělí korespondenční adresu, kam má být PCAI a CD nosič odeslán.

Ověření publikace třetími osobami

 1. Autor se může prokazovat výhradně CD journalem a PCAI, jehož náhled je k dispozici níže.
 2. Jakékoli jiné potvrzení o publikování není řádným dokladem.
 3. Pokud máte podezření, že Vám bylo autorem či spoluautorem předloženo falešné potvrzení, lze tento dokument nahlásit na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PCAI
Obr.: Náhled platného PCAI dokumentu a CD nosiče (s účinností od 10. 1. 2019).
 

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa