Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Sekce

Pozvánka

ConferenceInvitation
   18.-20.12. 2017
   Interdisciplinary Conference
   indexation in SCOPUS
   for PhD students and assistants

  www.masarykovakonference.cz

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Sekce Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Associate Profesor:

Prof. dr. James Allan - University of Erlangen, Law school
Prof. Hansjörg Hor - Norwegian University
Prof. Andras Miller - Central European University

Reciprocita

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.- Vysoká škola ekonomická v Praze - Rozvojové a poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová - Univerzita Karlova - Informačně poradenské centrum UK
Mgr. Diana Hověžáková - Univerzita Palackého v Olomouc - Profesně poradenské centrum
Mgr. Iva M. Tahová - Univerzita Palackého v Olomouc - Profesně poradenské centrum
Mgr. Šárka Karmazínová - Masarykova univerzita - Poradenské centrum MU
Mgr. Magda Šustrová - Vysoké učení technické v Brně - Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Mgr. Jiří Černý - Vysoké učení technické v Brně - Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Mgr. Petra Kadlecová - Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně - Poradenské centrum pro studenty
Mgr. Kateřina Juklová - Univerzita Hradec Králové - Poradenské centrum UHK

prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS, Varšavská univerzita
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI, Lodžská univerzita
prof. dr hab. Lesław KOĆWIN, Opolská univerzita
prof. dr hab. Włodzimierz KUREK, Jagellonská univerzita
prof. dr hab. Jan ŁOBODA, Vratislavská univerzita
prof. dr hab. Krzysztof R. MAZURSKI, Vysoká škola managementu „Edukacja“ ve Wrocławi
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA, Krakovská polytechnika
prof. dr hab. Stefania WALASEK, Vratislavská univerzita
dr hab. Elżbieta ADAMCZYK, prof. Jagellonské univerzity, Jagellonská univerzita
dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, Vratislavská univerzita
dr hab. Beata FRYDRYCZAK, prof. Univerzity Adama Miczkiewicze, Univerzita Adama Miczkiewicze v Poznani

Abecední seznam účastníků rozvojových projektů (bez rozlišení) - členů výborů konferencí:

Prof. Ing. Vít Adamíra, DrSc.
Prof. dr. Hab. Simon Badur - European Educational Research Association
Doc. Ing. Jaroslav Bledný, CSc. - Technologický institut
prof. James Cramer - University of Anthon
Ing. Jan Čadil, Ph.D. - Unicorn College
Doc. Dr. Ing. Lada Dobešová
Dr. Johan Doger, Ph.D. - University of Bern
Prof. Denis Grun Ph.D. - Magnanimitas
Ing. Josef Grulich
Ing. David Hartman, Ph.D. - Unicorn College
Dr. Peter Homel - SK-STAVIV
Ing. Ondřej Hrubý, Ph.D., MBA - Magnanimitas
Prof. dr Hab. Antoni Janusz - College of Management, Education in Wrocław
JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Vít Komárek - EP HARBOUR | Europen Project Centre 
Mgr. Antonín Kozák, Ph.D. - Magnanimitas
Ing. Jiří Králík, Ph.D., MBA - Technická univerzita v Liberci
Prof. Jaroslaw Krasnak - European Institute of Education
Prof. Ross Lawsko - University of Silensia
PhDr. Jan Loutoř, DrSc.
Doc. Ing. et Ing. Jana Malatová, CSc. - Univerzita Pardubice
Prof. Dr. Jin Mallacs -  International Association of Law Schools
Prof. Ing. Václav Malý, CSc. - Magnanimitas
Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. - Univerzita Karlova v Praze
Doc. Dr. Ing. Terezie Mátalová - CooTechnic
Mgr. Markéta Matějková
Dr. Ing. Jan Mladoň, Ph.D. - Inovační a technologický institut
Dr. Robert Motzek - Harvard Business School, Boston
Ing. Jaroslav Mozga, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové
Ing. Milan Muška - Nautillus
Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - Univerzita Pardubice
Mgr. Petr Neckař, DiS.
Dr. Štěpán Ostrovák - EP HARBOUR | Europen Project Centre 
Prof. Ing. Zdeněk Pitra, DrSc. - Open Business 2.0 - UHK
Dr. Ján Peter, MBA - Global Services
Ing. Stanislava Petrů, Ph.D. - Inovační a technologický institut
Doc. Ing. Vlasta Pourová, CSc. - Magnanimitas
Prof. Blanka Říhová, Ph.D., DrSc. - Akademie věd České republiky
Prof. Daniel Schimmer, Ph.D. - Centre for Higher Education
JUDr. Václav Stehlík, LL.M.,Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. Mgr. Eva Súrová, Ph.D. - Magnanimitas
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. - Vysoká škola logistiky
Ing. Eva Šimková, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové
Ing. Jana Šobrová - C.H.Beck
Doc. Mgr. Aleš Štěpnička, CSc. - Magnanimitas
Mgr. Petr Tluchoř - Magnanimitas
Doc. Ing. Radim Václavek, CSc. - Magnanimitas
Doc. PaedDr. Stanislav Valenta, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Volar
Dr. Ing. Jiří Zábaloň - SemiOn
Ing. Jana Zadražilová - Global Tech
Doc. Ing. Zdeněk Závora, CSc. - Magnanimitas
JUDr. Milan Závurka, Ph.D. - Univerzita Pardubice
Mgr. Vlastimil Zítek - Evropské stavební sympózium

Aktuálně vydané excerpce

Mgr. Eva Šikl Burešová -  Paneurópska vysoká škola
Doc. PhDr. Eva Šmleová, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Monika Barton, MBA - Vysoká škola ekonomická v Praze
Aneta Sokol, Ph.D. - Uniwersytet Szczecinski
Ing. Pavla Varvažovská - Česká zemědělská univerzita v Praze

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa