Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Sekce

Pozvánka

ConferenceInvitation
   18.-22. 6. 2018
   Interdisciplinary Conference
   indexation in SCOPUS
   for PhD students and assistants

  www.quaere.econference.cz

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Sekce Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Reciprocita

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.- Vysoká škola ekonomická v Praze - Rozvojové a poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová - Univerzita Karlova - Informačně poradenské centrum UK
Mgr. Diana Hověžáková - Univerzita Palackého v Olomouc - Profesně poradenské centrum
Mgr. Iva M. Tahová - Univerzita Palackého v Olomouc - Profesně poradenské centrum
Mgr. Šárka Karmazínová - Masarykova univerzita - Poradenské centrum MU
Mgr. Magda Šustrová - Vysoké učení technické v Brně - Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Mgr. Jiří Černý - Vysoké učení technické v Brně - Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Mgr. Petra Kadlecová - Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně - Poradenské centrum pro studenty
Mgr. Kateřina Juklová - Univerzita Hradec Králové - Poradenské centrum UHK

prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS, Varšavská univerzita
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI, Lodžská univerzita
prof. dr hab. Lesław KOĆWIN, Opolská univerzita
prof. dr hab. Włodzimierz KUREK, Jagellonská univerzita
prof. dr hab. Jan ŁOBODA, Vratislavská univerzita
prof. dr hab. Krzysztof R. MAZURSKI, Vysoká škola managementu „Edukacja“ ve Wrocławi
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA, Krakovská polytechnika
prof. dr hab. Stefania WALASEK, Vratislavská univerzita
dr hab. Elżbieta ADAMCZYK, prof. Jagellonské univerzity, Jagellonská univerzita
dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, Vratislavská univerzita
dr hab. Beata FRYDRYCZAK, prof. Univerzity Adama Miczkiewicze, Univerzita Adama Miczkiewicze v Poznani

Aktuálně vydané excerpce

Mgr. Eva Šikl Burešová -  Paneurópska vysoká škola
Doc. PhDr. Eva Šmleová, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Monika Barton, MBA - Vysoká škola ekonomická v Praze
Aneta Sokol, Ph.D. - Uniwersytet Szczecinski
Ing. Pavla Varvažovská - Česká zemědělská univerzita v Praze

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa