Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Sekce

Pozvánka

ConferenceInvitation
   18.-22. 6. 2018
   Interdisciplinary Conference
   indexation in SCOPUS
   for PhD students and assistants

  www.quaere.econference.cz

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Sekce Účastněné instituce

Účastněné instituce

Reciproční výměny:

Rozvoj poradenství

Rozvojový projekt na rok 2010 a 2011 je podpořen z dotačního programu MŠMT ČR. Svým zaměřením navazuje na rozvojové projekty, které byly realizovány v roce 2009 a 2008. Ty cílily obecně na rozvoj vysokoškolského poradenství, tzn. vedle psychologického poradenství se projekt věnoval poradenství kariérovému, studijnímu a speciálnímu. Pro období let 2010 a 2011 je hlavním cílem projektu rozvoj psychologického poradenství na VŠ. Projekt reaguje na potřeby poradců, konkrétně nabídkou vzdělávacích kurzů pro poradce a realizací supervize.

Do projektu je zapojeno 7 českých a moravských univerzit, koordinátorem je VŠE v Praze. Zástupci projektu úzce spolupracují s Asociací vysokoškolských poradců, s Národním poradenským fórem a s centrem Euroguidance.

Koordinátor projektu: Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.; Rozvojové a poradenské centrum VŠE v Praze
Propagace projektu: Mgr. Diana Hověžáková, Mgr. Iva M. Tahová, Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci
Další partneři projektu:

Vysoká škole ekonomická v Praze | http://rpc.vse.cz/
Univerzita Karlova v Praze | http://www.cuni.cz/UK-122.html
Masarykova univerzita | http://www.rect.muni.cz/pcentrum/index.php
Vysoké učení technické v Brně | http://www.lli.vutbr.cz/
Mendelova univerzita v Brně | http://www.icv.mendelu.cz/cz
Univerzita Hradec Králové | http://www.uhk.cz/

Partneři

Univerzita Karlova v Praze - iForum | http://iforum.cuni.cz/
CPRESS | http://www.cpress.cz/
Czech Airlines | http://www.czechairlines.com/
IBM Česká republika | http://www.ibm.cz/
EP HARBOUR | European Project Centre
Marketingové noviny | http://www.marketingovenoviny.cz/
INOVACE.CZ | http://www.inovace.cz/  
MAPLEPARK KNOWLEDGE NETWORK
Česká škola | http://www.ceskaskola.cz/
Moderní obec | http://www.moderniobec.cz/
Unicorn College | http://www.unicorncollege.cz/
Parlamentní listy | http://www.parlamentnilisty.cz/
IT systems | http://www.systemonline.cz/
MAPLEPARK | http://www.maplepark.cz/
C.H.Beck | http://www.chbeck.cz/  
Enterprise Europe Network | http://www.enterprise-europe-network.cz/ 
Vesmír | http://www.vesmir.cz/
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky | http://www.ippp.cz/


Hlavní partneři konferencí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | http://www.msmt.cz/
Justiční akademie ČR, organizace MS ČR v oblasti výchovy a vzdělávání | http://www.jacz.cz/
 

  • pro seznam udělených záštit pokračujte zde                    


Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa