Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Adresář

Pozvánka

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů | vědecká konference
 

http://www.quaere.econference.cz/

24. - 28. 6. 2019
IX. ročník


Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Akce Adresář Univerzitní pracoviště - SR

Univerzitní pracoviště - Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  |  www.upjs.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  |  www.ucm.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  |  www.ukf.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  |  www.umb.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave  |  www.stuba.sk

Technická Univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne  |  www.tnuni.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Ekonomická univerzita v Bratislave  |  www.euba.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  |  www.uniag.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Katolícka univerzita v Ružomberku  |  www.ku.sk

Univerzita J. Selyeho

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
  • Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika  |  www.aos.sk

Akadémia Policajného zboru

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa