Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Akce

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Akce

Akce


 
Vědecké konference
Pracovní skupiny se podílejí
na organizování odborných mezinárodních vědeckých konferencí či sympózií.
Legislativa, nařízení, směrnice
Vybrané legislativní otázky, souhrn nařízení a směrnic souvisejících s aktivitami sdružení.
Informační databáze
Výpisy z externích databázových zdrojů.
Adresář
Ucelený přehled zainteresovaných univerzit, jejich akademických pracovišť a institucí.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa