Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Projekty

Buďte informováni...

Odebírejte pozvánky na pořádané
vědecké konference...

   výběr dle oborového zaměření
   výběr konkrétní konference

Domů Projekty Certifikace

Certifikace

Certifikovaná konference systému I/11

V systému certifikace konference je nezávisle ověřen chod a výstupy pořádaného odborného setkání, sympózia, workshopu. Zažádejte o nezávislé ověření kvality.

Certifikované školení systému II/11

Certifikace školení je určena pořadatelům oborových školení a přednášek. Dokladujte účastníkům obsahovou kvalitu nabízeného školení.

Certifikovaná osoba systému III/11

Certifikace osoby je určena fyzickým i právnickým osobám pro doložení potřebných znalostí, předpokladů a dovedností pro výkon funkce v daném oboru.

Zvyšující se konkurence v oblasti pořádání vědeckých seminářů a workshopů, mezinárodních konferencí či školení (včetně souvisejících služeb) vedla k jejich rozdílné kvalitativní úrovni. Vedle akreditovaných akcí a projektů MŠMT jsou realizovány aktivity i v režimu živnostenského zákona, kde získání potřebného osvědčení je stěžejní.

Význam certifikace

Certifikovaná služba je mezinárodní, jednotné, nestranné, odborné ověření kvality služby a spokojenosti zákazníka.

V rámci ověření kvality služby hodnotíme z pohledu účastníků (klientů) poskytovanou kvalitu a spolehlivost služby, kvalifikaci zaměstnanců s ohledem na specifika daného oboru. Součástí je i ověření dodržování obecně závazných právních předpisů a standardů relevantních pro poskytovanou službu.

Cíl certifikace

Cílem certifikace kvality služby je provést ověření, že poskytovaná služba splňuje z hlediska užitných a kvalitativních vlastností oprávněná očekávání účastníků (klientů) založená na nabídce poskytovatele (splnění formálních i zákonných požadavků je podmínkou nutnou pro certifikaci kvality služby).

Certifikační systémy a stupně

Certifikační orgán pro certifikaci v systémech I, II, III/11 zřízený při akademickém sdružení MAGNANIMITAS nabízí certifikační služby institucím i jednotlivcům pro doložení:


Certifikační systémy I, I, III/11 rozlišují celkem tři certifikační stupně označované jako A, B a C. Certifikace je tak prováděna na 9 úrovních. Jednotlivé systémy i stupně jsou na sobě nezávislé.

Osvědčení jsou vydávána interním certifikačním orgánem č. 5966. Certifikace se osvědčuje vydáním Certifikátu s přiřazeným certifikačním číslem a platností 2 (resp. 3) roky.

Certifikační program je pobídkou pro pořadatele vědeckých setkání i vědecko-výzkumných pracovníků a lektorů, vede ke zlepšování kvality služeb a v neposlední řadě je i podnětem k celoživotnímu vzdělávání.

U všech tří stupňu je vydán Certifikát (certifikačního orgánu č. 5966):

CERTIFICATE

Přínos pro certifikované subjekty

  • certifikát a certifikační logo jako marketingový nástroj
  • potvrzení o správnosti postupů - shody služby s jejím provedením
  • odlišení od konkurence
  • posílení pozice na trhu
  • prokázání důvěryhodnosti
  • analýza a podněty pro zlepšení 
  • zvýšení prestiže mezi mezinárodní klientelou
  • vzájemná spolupráce v rámci PR aktivit

Ověření certifikace

Vyžadujete-li ověření vydaného Certifikátu, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  s uvedením certifikačního čísla (pravý horní roh certifikačního listu) a osoby/instituce, na níž byl Certifikát vydán. Platnost Certifikátu Vám obratem potvrdíme.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa