Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Certifikace

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Projekty Certifikace Certifikovaná konference

Certifikovaná konference systému I/11

Certifikační systém I/11 je určen všem právnickým i fyzickým osobám pořádajícím vědecká, oborová či komerční setkání (sympózia, konference, workshopy, semináře apod.). Certifikace je vydána jak konkrétnímu pořadateli (stupeň A), tak i konkrétní akci (stupně B, C).

Proces získání certifikátu je odlišný pro každý jeden certifikační stupeň. Obecně je v systému I/11 ověřena schopnost certifikované osoby uspořádat a zabezpečit chod vědeckého či oborového setkání a (nebo) kvalita této akce.

Proces získání certifikátu je shodný pro všechny stupně:

  • 1. vyžádejte si od nás požadavky na získání certifikačního stupně A, B nebo C systému I/11 (požadavky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
  • 2. pošlete nám vyplněnou přihlášku a kvalifikační doklady
  • 3. vyvoláme certifikační řízení
  • 4. po úspěšném absolvování řízení od nás obdržíte Certifikát
  • 5. po dvou letech proběhne recertifikace a vydání Certifikátu nového

Certifikační systém I/11 rozeznává 3 certifikační stupně:

Certifikační stupeň A systému I/11

Certifikační stupeň A je nejvyšším stupněm prokázání kvality v systému I/11. Ověření je prováděno jak na úrovni pořadatele, tak i na úrovni vědeckého, oborového či komerčního setkání.

Na straně pořadatele je hodnocena jeho dřívější schopnost uspořádat obdobné setkání, je hodnoceno personální obsazení řídících funkcí, systém napojení na subdodavatele a partnery, stabilita a renomé pořadatele atd.

Na straně akce je hodnocena kvalita a výběr pořadatelského výboru, jeho personální obsazení, zaměření akce a volba vhodných témat, zabezpečení prostor a celkového formálního chodu akce, proces komunikace s účastníky, kvalita výstupů, práce s poznatky a výstupy akce apod.

Platnost certifikátu: 2 roky
Cena za certifikační řízení: 23.000 Kč | 920 EUR


Certifikační stupeň B systému I/11

Certifikační stupeň B hodnotí výhradně kvalitu pořádané akce, nikoli pořadatele. V tomto stupni je hodnocen výběr osob pořadatelského výboru, variabilita spolupořadatelských institucí a partnerů, výběr odborných sekcí, program akce, schopnost zajistit kvalitní výstupy akce (ve formě zpráv, sborníků, prohlášení apod.), cílení akce apod.

Platnost certifikátu: 3 roky
Cena za certifikační řízení: 12.000 Kč | 480 EUR


Certifikační stupeň C systému I/11

Nejnižší certifikační stupeň C se zaměřuje na formální naplnění a zabezpečení kvality pořádané akce z pohledu ověření osob pořadatelského výboru, záměru, cíle a výstupu akce.

Platnost certifikátu: 1 rok
Cena za certifikační řízení: 9.500 Kč | 380 EUR

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa