Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Členství

Pozvánka

QUAERE - Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 2021, roč. XI. | vědecká konference
 

http://www.quaere.econference.cz/

28. - 30. 6. 2021
XI. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Členství

Členství

Proč být členem MAGNANIMITAS?

Informujte o sobě, svých projektech, akademickém či firemním vědeckém prostředí. Využijte možností integrace osob se společným zájmem.

Jak se stát členem?

Akademické sdružení je otevřeno fyzickým i právnickým osobám (včetně pracovišť či uskupení bez právní subjektivity).

Individuální a korporátní členové

Aktuální seznam členů akademického sdružení MAGNANIMITAS publikován k 31.12. kalendářního roku.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa