Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Projekty

SCIRESCO

SCIRESCO
   vyhledejte svoji konferenci
   zadejte pozvánku
   vše na jednom místě...
   www.vedeckekonference.cz
 
Domů Projekty Databázová centra

Databázová centra

Přehled nejvýznamnějších světových databázových center a jejich stručná charakteristika. DBC zpřístupňují on-line velký počet databází současně tisícům uživatelů. DBC většinou nakupují databáze informací od producentů včetně licencí na jejich on-line vystavování, vyhledávání a distribuci záznamů, pouze výjimečně je také samy vytvářejí. Od informací volně dostupných na internetu se liší především svou spolehlivostí a aktuálností, odpovídá tomu jejich vysoká cena. Podmínky zpřístupnění a ceny za služby mají DBC uvedeny na svých webových stránkách.

 

Dialog

Jedno z nejmohutnějších databázových center na světě od firmy Thomson Corporation. V současné době zpřístupňuje přes 900 různých databází, z nichž podstatná část obsahuje nebibliografická data a plné texty nejrůznějších dokumentů. Informace o jednotlivých databázích prostřednictvím bluesheets (modré sešity). Vyhledávání v databázích vyžaduje password. Dialog poskytuje více přístupů a služeb. Veškeré informace pro využívání, vyhledávání a práci s DBC Dialog pomocí "Dialog Library".
 

Dialog DataStar

Švýcarské DBC, které nabízí specializovanou kolekci databází především z oblasti farmacie, přírodních věd, inženýrství, výpočetní techniky. Součást společnosti Dialog, a Thomson Company. Možnost prohlížení souboru "DataStar Datasheets" (350 popisů bází dat"). K dispozici demo verze "free ride". Centrum zaměřené na informace evropských společností a firem, zprávy z východní a střední Evropy a informace z oblasti farmacie, biomedicíny a zdravotnické péče.
 

Dialog Profound

Služba je zaměřena na marketingové, obchodně-ekonomické, analytické a prognostické informace a dále na zpravodajské a žurnalistické informace. Součást společnosti Dialog, a Thomson Company. K dispozici demo verze.
 

DIMDI (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information)

Německé informační a databázové centrum. Nabízí vědecké informace (částečně zdarma) z oblasti medicíny, toxikologie a léčiv. MEDLINE v systému "grips-WebSearch" zdarma, k dispozici stručný popis ke všem databázím (asi 90 bází) a předmětový rejstřík.
 

GBI - German Business Information

Významné německé databázové centrum v Mnichově, které nabízí ekonomické, firemní a marketingové zdroje (425 titulů novin a časopisů v plném textu). GBI se stal součástí databáze Genios.
 

GENIOS Wirtschaftsdatenbanken

Nejprestižnější německé databázové centrum, převažují informace z německé obchodní a firemní sféry, ale i evropské a světové informace. Možnost vstupu do více než 350 databází, obsahují plné texty dokumentů.
 

Lexis/Nexis

Přední poskytovatel informačních dialogových služeb v USA, který se zaměřuje především na informace z oblasti legislativy, lékařství a na ukládání plných textů kvalitních tištěných časopisů a novin. Lexis/Nexis je informační oddělení společnosti Reed Elsevier.
 

On-line Computer Library Center (OCLC)

Světový producent odborných informací a zároveň databázové centrum. Využívání databází (včetně souborného katalogu "WorldCat") ve vyhledávacím systému "FirstSearch" (placený přístup). K dispozici seznam databází a jejich popis (asi 75 bází). Stránky OCLC nabízejí mnoho zajímavých odkazů.
 

Ovid

Americké databázové centrum firmy Ovid Technologies, nabízí přes 300 bibliografických databází, přístup do fulltextových časopisů a příruček převážně z lékařství, vědy a techniky. Přehled zpřístupněných databází. Využívání databází přes Ovid WWW Gateway vyžaduje heslo. Součástí Ovid Technologies se v létě 2001 stala také významná informační firma SilverPlatter Information.
 

Questel/Orbit

Francouzsko-americké databázové centrum se specializuje na patentové databáze. Pokrývá také oblast vědy a techniky, ekonomiky, obchodu, humanitních a sociálních věd. K dispozici také plné texty významných francouzských deníků. Seznam databází (asi 250).
 

STN International (The Scientific & Technical Information Network)

Významné DBC pro oblast vědeckotechnických a patentových informací (více než 220 bází) s důrazem na přírodní a technické vědy. Databázovou síť zajišťují tři nezávislá centra: německé FIZ-Karlsruhe, americké CAS a japonské JST. Přístup do centra přes WWW rozhraní "STN on the web" nebo "STN Easy".

 

Zprostředkovatelské služby do komerčních center

Albertina icome Praha

Dodavatel zahraničních elektronických informačních zdrojů pro vědu, výzkum, vzdělávání a podnikání. Aktuální nabídku produktu lze zjistit v Katalogu (on-line na www.aip.cz nebo na CD-ROM Informace na dlani). K vyhledávání informací o zdrojích, které byly zpřístupněny u nás s podporou grantových programů MŠMT, a souvisejících projektech a institucích slouží systém "InfoZdroje". AiP zastupuje více než 50 vydavatelů a agregátorů (např. ProQuest Information and Learning, Ovid Technologies, Dialog, Economist Intelligence Unit aj.).
 

Albertina Data

Společnost, která se zabývá zpracováním, vydáváním a distribucí databází, které pokrývají tržní prostředí v České a Slovenské republice. Poskytují rešeršní a konzultační služby a umožňují nalézt informace o firmách z celého světa. Produkty a služby tvoří rozsáhlý projekt známý pod jménem Albertina - Firemní Monitor.
 

Medistyl

Společnost poskytující informační a rešeršní služby, patentové informace, firemní a marketingové informace, chemické a farmaceutické informace. Je zástupcem databázové sítě STN International a společnosti DERWENT Information Ltd. Buduje faktografickou bázi "MEDIS-ALARM" o vlastnostech nebezpečných látek (více než 6000 záznamů v češtině).
 

Zdroj: http://tech.jib.cz/informacni-zdroje/profesionalni-zdroje/databazova-centra


Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa