Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Odběr pozvánek

Pozvánka

QUAERE 2023, roč. XIII.
 

http://www.quaere.econference.cz/

26. - 29. 6. 2023
XIII. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Odběr pozvánek Datové schránky

Datové schránky

Akademické sdružení MAGNANIMITAS není institucí uvedenou v § 1 zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a není uživatelem datové schránky.Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa