Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Adresář

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Akce Adresář Konference rektorů

Konference rektorů

 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  rektor
  Univerzita Karlova v Praze
  Ovocný trh 3-5
  116 36 Praha 1
  http://www.cuni.cz/
  tel.:       224 210 663, 224 491 312-315
  fax:  224 210 695
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  rektor
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Křížkovského 8
  771 47 Olomouc
  http://www.upol.cz/
  tel.:       585 631 001
  fax:  585 631 012
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
  rektor
  České vysoké učení technické v Praze
  Zikova 4
  166 36 Praha 6
  http://www.cvut.cz/
  tel.:       233 337 049, 224 353 488, 224 351 111
  fax:  224 310 783, 234 353 600
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
  rektor
  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  17. listopadu 15
  708 33 Ostrava-Poruba
  http://www.vsb.cz/
  tel.:       597 325 278, 596 918 501, 596 991 111
  fax:  596 918 507
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.
  rektor
  Akademie výtvarných umění v Praze
  U Akademie 4
  170 22 Praha 7
  http://www.avu.cz/
  tel.:       233 371 725, 220 408 211, 233 383 978
  fax:  233 381 662
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
  rektor
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1
  601 90 Brno
  http://www.vutbr.cz/
  tel.:       541 213 213, 541 141 111
  fax:  541 211 140, 541 211 309
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  rektor
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  Palackého 1-3
  612 42 Brno
  http://www.vfu.cz/
  tel.:       541 562 000, 541 562 002
  fax:  549 250 478
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
  rektor
  Masarykova univerzita
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
  http://www.muni.cz/
  tel.:       549 491 001, 549 491 011
  fax:  549 491 060, 549 491 070
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr.h.c.
  rektor
  Mendelova univerzita v Brně
  Zemědělská 1
  613 00 Brno
  http://www.mendelu.cz/
  tel.:       545 135 004, 545 135 005, 545 131 111
  fax:  545 211 938, 545 211 128
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ivo Mathé
  rektor
  Akademie múzických umění v Praze
  Malostranské nám. 12
  118 00 Praha 1
  http://www.amu.cz/
  tel.:       234 244 502, 234 244 501
  fax:  234 244 515
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • PhDr. Ing. Pavel Liška
  rektor
  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  nám. Jana Palacha 80
  116 93 Praha 1
  http://www.vsup.cz/
  tel.:       251 098 231, 251 098 111
  fax:  251 098 289
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
  rektor
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Beethovenova 2
  662 15 Brno
  http://www.jamu.cz/
  tel.:       542 591 101, 542 591 111
  fax:  542 591 140
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
  rektor
  Univerzita Pardubice
  Studentská 95
  532 10 Pardubice
  http://www.upce.cz/
  tel.:       466 036 550, 466 036 553
  fax:  466 036 361
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
  rektor
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Technická 5
  166 28 Praha 6
  http://www.vscht.cz/
  tel.:       220 443 824, 220 444 144
  fax:  220 445 018
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
  rektor
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Kamýcká 129
  165 21 Praha 6 - Suchdol
  http://www.czu.cz/
  tel.:       224 384 081-2, 224 381 111
  fax:  234 381 815
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
  rektor
  Technická univerzita v Liberci
  Studentská 2
  461 17 Liberec 1
  http://www.vslib.cz/
  tel.:       485 353 597, 485 351 111
  fax:  485 105 882
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c.
  rektor
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  nám. Winstona Churchilla 4
  130 67 Praha 3
  http://www.vse.cz/
  tel.:       224 095 720, 224 095 111
  fax:  224 095 699
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  rektor
  Univerzita Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové
  http://www.uhk.cz/
  tel.:       493 332 509, 493 331 111
  fax:  495 545 911
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
  rektor
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Branišovská 31a
  370 05 České Budějovice
  http://www.jcu.cz/
  tel.:       389 032 001, 389 032 022
  fax:  385 310 348
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
  rektor
  Ostravská univerzita v Ostravě
  Dvořákova 7
  701 03 Ostrava 1
  http://www.osu.cz/
  tel.:       597 091 001, 597 091 002, 597 091 000
  fax:  596 118 219
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
  rektor
  Slezská univerzita v Opavě
  Na Rybníčku 1
  746 01 Opava
  http://www.slu.cz/
  tel.:       553 684 620, 553 684 621, 553 684 600
  fax:  553 618 619
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
  rektorka
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Hoření 13
  400 96 Ústí nad Labem
  http://www.ujep.cz/
  tel.:       475 282 115, 475 282 111
  fax:  472 772 982
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
  rektor
  Západočeská univerzita v Plzni
  Univerzitní 8
  306 14 Plzeň
  http://www.zcu.cz/
  tel.:       377 631 000, 377 631 001, 377 631 111
  fax:  377 631 002
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  rektor
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  nám. T. G. Masaryka 5555
  760 01 Zlín
  http://www.utb.cz/
  tel.:       576 032 222, 576 031 111
  fax:  576 032 444
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
  rektor
  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Tolstého 16
  586 01 Jihlava
  http://www.vspj.cz/
  tel.:       567 141 111, 567 141 102
  fax:  567 300 727
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
  pověřen funkcí rektora
  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Okružní 10
  370 01 České Budějovice
  http://www.vstecb.cz/
  tel.:       387 842 111, 387 842 143
  fax:  387 842 145
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
  rektor
  Policejní akademie České republiky v Praze
  Lhotecká 559/7
  P. O. Box 54
  143 01 Praha 4
  http://www.polac.cz
  tel.:       974 828 500, 974 828 501
  fax:  974 827 273
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c.
  rektor
  Univerzita obrany
  Kounicova 65
  662 00 Brno
  http://www.unob.cz/
  tel.:       973 444 963, 973 442 422, 973 442 188, 973 443 686
  fax:  973 442 160
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
  rektorka
  Bankovní institut vysoká škola, a.s.
  Nárožní 2600/9
  158 00 Praha 5
  http://www.bivs.cz/
  tel.:       251 114 520, 251 114 501
  fax:  251 114 502
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA
  rektor
  Evropský polytechnický institut, s.r.o.
  Osvobození 699
  686 04 Kunovice
  http://www.vos.cz/
  tel.:       572 549 018, 572 548 035
  fax:  572 548 035
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
  rektor
  Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
  Svídnická 506
  181 00 Praha 8
  http://www.vsh.cz/
  tel.:       283 101 122, 283 101 111
  fax:  233 541 905
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Dr. Bohuslava Šenkýřová
  rektorka
  Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
  Estonská 500
  101 00 Praha 10
  http://www.vsfs.cz/
  tel.:       210 088 849, 210 088 800
  fax:  210 088 851
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c.
  rektor
  Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
  T. G. Masaryka 3
  360 01 Karlovy Vary
  http://www.vskv.cz/
  tel.:       224 007 473, 353 301 022
  fax:  353 235 830
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
  rektor
  Vysoká škola podnikání, a.s.
  Michálkovická 1810/181
  710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
  http://www.vsp.cz/
  tel.:       595 228 111, 595 228 100
  fax:  595 228 199
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Ing. Lucie Marková
  rektorka
  Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
  Lindnerova 575/1
  180 00 Praha 8 – Libeň
  http://www.svses.cz/
  tel.:       284 840 027, 284 841 027, 284 841 196
  fax:  284 841 196
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
  rektor
  Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
  Spálená 76/14
  110 00 Praha 1 - Nové Město
  http://www.vso-praha.cz/
  tel.:       224 056 044, 224 056 011
  fax:  224 056 336
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
  rektor
  AKADEMIE STING, o.p.s.
  Soukromá vysoká škola v Brně
  Stromovka 1
  637 00 Brno
  http://www.sting.cz/
  tel.:       541 220 334
  fax:  541 220 334
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
  rektor
  Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
  Dubečská 900/10
  100 31 Praha 10 - Strašnice
  http://www.mup.cz/
  tel.:       274 815 044
  fax:  274 817 190
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
  rektor
  Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
  Roháčova 63
  130 00 Praha 3 - Žižkov
  http://www.ujak.cz/
  tel.:       267 199 001
  fax:  267 199 040
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
  rektor
  Vysoká škola ekonomie a managementu
  Nárožní 2600/9a
  158 00 Praha 5
  http://www.vsem.cz/
  tel.:       777 709 848, 841 133 166
  fax:   
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  rektor
  Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
  Vltavská 585/14
  150 00 Praha 5
  http://www.vsmie.cz/
  tel.:       270 001 111, 270 001 127
  fax:  270 001 100
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
  rektorka
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
  U Santošky 17
  150 00 Praha 5
  http://www.vip-vs.cz/
  tel.:       251 563 158, 251 562 124, 251 561 557
  fax:  251 563 158, 251 562 124, 251 561 557
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • The Revd Keith G Jones, Ph.D.
  rektor
  Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
  Nad Habrovkou 3
  164 00 Praha 6
  http://www.ibts.cz/
  tel.:       296 392 371, 296 392 300
  fax:  296 392 357
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c.
  rektor
  Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
  Žižkova 4/6
  370 01 České Budějovice
  http://www.vsers.cz/
  tel.:       386 116 811
  fax:  386 116 824
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Akad. arch. Jindřich Goetz
  rektor
  Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
  Lipová alej 2068
  397 01 Písek
  http://www.filmovka.cz/
  tel.:       382 264 212
  fax:  382 264 212
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • JUDr. Ivan Barančík
  rektor
  Vysoká škola logistiky o.p.s.
  Palackého 1381/25
  750 02 Přerov I - Město
  http://www.vslg.cz/
  tel.:       581 259 133
  fax:  581 259 131
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
  rektor
  CEVRO Institut, o.p.s.
  Jungmannova 28/17
  110 00 Praha 1
  http://www.cevroinstitut.cz/
  tel.:       221 506 777
  fax:  221 506 702
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   
 • Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
  rektor
  Unicorn College, s.r.o.
  V Kapslovně 2767/2
  130 00 Praha 3
  http://www.unicorncollege.cz/
  tel.:       271 097 111
  fax:  271 097 111
  e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa