Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

MAGNANIMITAS

SCIRESCO

SCIRESCO
   vyhledejte svoji konferenci
   zadejte pozvánku
   vše na jednom místě...
   www.vedeckekonference.cz
 

Odkazy

Akademie věd České republiky | http://www.cas.cz/  
Národní ústav odborného vzdělávání | http://www.nuov.cz/ 
Asociace knihoven vysokých škol České republiky | http://www.akvs.cz/
Česká konference rektorů | http://crc.muni.cz/
Evropská asociace pro výzkum ve vzdělávání | http://www.eera-ecer.eu/
E-learning Europa | http://www.elearningeuropa.info/
Evropská síť pro zajištění kvality ve vysokém školství | http://www.enqa.eu/
Knowledge System for Lifelong Learning | http://www.kslll.net/
Mezinárodní expertní síť ReferNET pro shromažďování a šíření informací | http://www.refernet.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | http://www.msmt.cz/
Národní knihovna České republiky | http://www.nkp.cz 
Technologické centrum Akademie věd České republiky | http://www.tc.cz/  
Ústav pro informace ve vzdělání | http://www.uiv.cz/  
Centrum pro studium vysokého školství | http://www.csvs.cz/


Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa