Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů

Řešení konfliktních textů / zájmů

Všechny texty jsou před publikováním kontrolovány (revize) a případně na doporučení upravovány. Tento postup se vztahuje na číslo I. (letní číslo) i na číslo II. (zimní číslo) každého ročníku journalu.

Není-li text z jakéhokoli důvodu publikován, tj. není-li zpřístupněn zde: http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-issues), je provedena vratka Process Fee v plné výši (pozn.: mohou být aplikovány bankovní poplatky, příp. kurzový rozdíl).

V případě, že autor požaduje publikování, či indexování textu i přes zamítavé stanovisko journalu, je vyvoláno revizní recenzentní řízení, které má nestranně posoudit kvalitu, originalitu a vědecký přínos předloženého textu. Revizní recenzentní řízení je konáno za účasti:

  • vydavatele
  • autora
  • recenzenta (recenzentů) vydavatele
  • recenzenta (recenzentů) domácího pracoviště autora

Výsledek revizního recenzentního řízení je pro journal závazný a nelze jej opakovat.

Autor se může kdykoli obrátit na redakci se žádostí o revizní recenzentní řízení, které je vyhověno do 14 dní od jejího písemného přijetí. Spolu s žádostí je třeba opakovaně dodat text a sdělit pracoviště autora a plné jméno oficiálního zástupce jeho pracoviště.

Výsledky recenzetního řízení:

  • text je publikován v nejbližším čísle journalu
  • text je zamítnut k publikování (Process Fee je vráceno v plné výši, náklady na revizní recenzentní řízení hradí autor)

O výsledku jsou informovány dotčené 3. osoby.

Aktuální revizní recenzentní řízení lze sledovat zde.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 10. 1. 2019.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa