Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Adresář

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Akce Adresář Univerzitní pracoviště - ČR

Univerzitní pracoviště - Česká republika

Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze  |  www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze  |  www.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  |  www.jcu.cz

Masarykova univerzita

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  |  www.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě
 • Ostravská univerzita v Ostravě  |  www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo  |  www.svse.cz

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  |  www.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  |  www.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně  |  www.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  |  www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze  |  www.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  |  www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha  |  www.vip-vs.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola tech. a ekonom. v Českých Budějovicích  |  www.vstecb.cz

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni
 • Západočeská univerzita v Plzni  |  www.zcu.cz

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa