Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Projekty

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Projekty Konferenční činnost

Vědecké konference

Akademické sdružení MAGNANIMITAS je mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Níže naleznete seznam certifikovaných elektronických konferencí.

Platforma ECONFERENCE je prvním a největším pořadatelem akademických elektronických konferencí v Evropské unii. Disponujeme jako jediní evropským certifikátem pro pořádání mezinárodních vědeckých e-konferencí této platformy.

  příjem přihlášek zde:
(otevře nové IE okno)
Evropské pedagogické fórum příjem přihlášek
Technológia Europea přihlášky
QUAERE konference aktivní
Sapere Aude konference ukončena
Právní ROZPRAVY příjem přihlášek
ORANGE Business Forum konference ukončena
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky konference ukončena
CzechSTAV příjem přihlášek
MEK konference ukončena
CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries  konference ukončena


Ministerstvo vnitra České republiky zapsalo akademické sdružení MAGNANIMITAS jako konzultující organizaci do databáze DataKO. MAGNANIMITAS se tak tímto krokem stalo jedinou organizací pro oblast nadnárodní garance elektronických konferencí. Výpis je k dispozici zde.

V případě Vašeho zájmu o publikování výstupů na mezinárodních vědeckých konferencích, které jsou řádně certifikovány, využijte možnosti odebírat pozvánky. Buďte včas informováni!

Zvažujete-li využít ECONFERENCE pro pořádání vlastní konference využijte našich plných kontaktů.

  • Sborníky konferencí a jejich zveřejnění u Thomson Reuters - Web of Science / CPCI

Sborníky pro společnost Thomson Reuters nejsou součástí konferenčního procesu, tyto jsou vydávány nezávisle po ukončení konference (souběžně sledujte i požadavek prvotní účasti na konferenci, pokud chcete publikovat svůj text ve vědeckém časopisu AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research).

Organizační týmy konferencí tímto negarantují, že sborník bude zařazen do databáze společnosti Thomson Reuters. Tento proces je zcela nezávislý na osobách organizačního týmu. Konečné rozhodnutí je vždy na straně společnosti Thomson Reuters. Organizační tým však vykonává činnost vedoucí k zařazení textů do této databáze.


 
 

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa