Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Konferenční činnost

Pozvánka

MMK 2023, roč. XIV.
 

http://www.masarykovakonference.cz/

18. - 20. 12. 2023
XIV. ročník

publikujte svůj text v recenzovaném sborníku konference


Domů Projekty Konferenční činnost Zařazení sborníků

Zařazení sborníků z konferencí do databází

Informace agentury Thomson Reuters k zařazení sborníků z konferencí do databází

Conference Proceedings Selection Process

Conference proceedings jsou publikovány jako část vědeckých časopisů nebo v knihách.

a) Conference Proceedings publikované v časopisech

Jsou selektivně obsaženy v 10 500 časopisech databáze Web of Science. Jako část procesu indexace (indexing process) je každý časopisecký článek klasifikován jako dokumentační typ (dokument type). Jestliže je článek skutečně pronesen na konferenci, pak je kódován (coded) jako takový a automaticky začleněn do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) s úplnými informacemi o konferenci. Časopisy, které zahrnují proceedings jsou vybrány podle následujících kritérií, uvedených zde:
http://thomsonreuters.com/business_units/scientific/free/essays/journalselection/

Zejména se jedná o tyto údaje:
  • název časopisu
  • rok vydání
  • svazek a/nebo číslo vydání
  • název článku
  • stránkový rozsah
  • jméno/a autora/autorů a jeho/jejich adresy
  • uvedení identifikátorů jako DOI (Digital Object Identifier), PII (Personally Identifiable Information) a příspěvková čísla
  • kompletní obsahy pro každé vydání (strana/příspěvková čísla)

b) Conference Proceedings publikované v knihách

Conference proceedings publikované jako knihy jsou vybrány podle zvláštních pokynů. Personál agentury Thomson Reuters je v pravidelné přímé komunikaci s většinou vědeckých vydavatelství a mnoha profesními společnostmi a asociacemi, kdo publikuje a/nebo sponzoruje profesní konference a kdo předkládá jejich publikace pro evaluaci a zahrnutí do CPCI. Tým agentury Thomson Reuters (The Thomson Reuters Editorial Development team) evaluje každý svazek conference proceedings podle dobře zavedených kritérií. Ta zahrnují:

Základní vydavatelské standardy
Editoři zkoušejí každý svazek proceedings ke zjištění vydavatelských standardů jako místa, stránkování, mezinárodní editorské konvence, abstrakta a klíčová slova (key words)

Obsah
Je preferovaná kvalita výzkumu měřená kompletností citovaných odkazů. Nadto editoři posuzují obsah a zjišťují, zda to odpovídá oblastem a suboblastem Thomsonovy agentury, geografickému regionu nebo že to doplňuje výkon prestižní vědecké společností nebo organizace. Agentura dává přednost periodickým konferencím sponzorovaných prestižními vědeckými společnostmi.

Copyright a datum konference
K jistotě, že obsah CPCI je periodický, publikované conference proceedings musí spadat do specifické datové řady. V sociálních a humanitních vědách jsou parametry méně striktní, Všechny údaje o konferenci jsou akceptované, pokud svazek je prvním vydáním a nebyl dříve indexován.

Název konference a místo
Klíčovým faktorem v rozlišení proceedings literature z jiného publikovaného výzkumu je skutečnost, že je originálně šířena na setkání (meeting) nebo konferenci. Proto musí proceedings literature obsahovat název a místo setkání, aby byl akceptován CPCI.

Úplné příspěvky vs. meeting abstract
CPCI obsahuje bibliografickou informaci pro úplné příspěvky a meetings abstract. Agentura Thomson Reuters však bere v úvahu zdroje úplných příspěvků nebo meeting abstract. Akceptovány jsou knihy, svazky, obsahující úplné příspěvky. To je podstatné, protože tyto conference proceedings publikované jako knihy obsahují úplné příspěvky. Knihy obsahující pouze meeting abstract nebo zprávy (reports) nejsou akceptovány. Meeting abstract v časopisech jsou však často odděleně obsaženy ve Web of Science.

Kontaktní adresa

Publication Processing
Thomson Reuters
3501 Market Street
Philadelphia, PA 19104
USA

Podrobněji:
http://scientific.thomsonreuters.com/forms/isi/journalrec/
http://scientific.thomsonreuters.com/forms/isi/journalsubmission/
http://isiwebofknowledge.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
zdroj: http://www.cuni.cz/
 

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa