Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

MAGNANIMITAS

SCIRESCO

SCIRESCO
   vyhledejte svoji konferenci
   zadejte pozvánku
   vše na jednom místě...
   www.vedeckekonference.cz
 
Domů MAGNANIMITAS O sdružení

O sdružení

Akademické sdružení MAGNANIMITAS, založené 27. února 2007, poskytuje prostor pro efektivnější spolupráci subjektů akademické a podnikové sféry.

Činnost sdružení se v obecné rovině zaměřuje především na:

  • podporu dílčích aktivit (projektů) svých členů i sdružení jako celku,
  • prezentaci a praktické využití výstupů společných činností,
  • přenos akademických, komerčních, odborných informací,
  • komerční školení a realizaci rozvojových projektů,
  • pořádání odborných sympózií a vědeckých konferencí,
  • publikační činnost a přípravu odborných textů a vyjádření,
  • spolupráci s institucemi obdobného zaměření a cílů a to jak národních tak i mezinárodních,
  • zajištění odborných a konzultačních služeb.

Sdružení je otevřeno fyzickým i právnickým osobám (institucím), které se pohybují na úrovni akademických, podnikových, rozvojových i vědeckovýzkumných činností.

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa