Journal and Assn. Official Site

Home AD ALTA Currently published Special Issue (10/01-X.)

10/01-X.

Download Your JournalDownload Your Journal


Creative Commons License


Social Sciences
 

SPECIALIZED EDUCATION AS A NEW STAGE IN THE IMPROVEMENT OF MODERN EDUCATION
GIZATULLA IMASHEV, BAYAN KUANBAYEVA, MAIRAGUL RAKHMETOVA, ZHADYRA SALYKBAYEVA, AIGUL TULEGENOVA, ASSET TURKMENBAYEV, ELMIRA ABDYKERIMOVA, LYAILYA MARDANOVA

THE IMPLEMENTATION OF THE SPECIALIZED-EDUCATION MODEL AT THE PRESENT STAGE
GIZATULLA IMASHEV, BAYAN KUANBAYEVA, MAIRAGUL RAKHMETOVA, AIGUL UTESHKALIYEVA, ANAR TUMYSHEVA, LYAILYA MARDANOVA, ASSET TURKMENBAYEV, ELMIRA ABDYKERIMOVA

SOCIO-ECONOMIC BASICS OF SCHOOLCHILDREN'S POLYTECHNIC TRAINING IN THE MODERN INDUSTRIAL ENVIRONMENT
GIZATULLA IMASHEV, BAYAN KUANBAYEVA, MAIRAGUL RAKHMETOVA, AIGUL UTESHKALIYEVA, AKMARAL KARIMOVA, ASSET TURKMENBAYEV, ZULFIYA ZHANUZAKOVA, AINAGUL SHYGANAKOVA

TRAINING OF COMPETENT TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN
GIZATULLA IMASHEV, AIGUL MEDESHOVA, BAKIT BARSAY, ZHANARGUL SULEIMENOVA, BAYAN KUANBAYEVA, MAIRAGUL RAKHMETOVA, ELMIRA ABDYKERIMOVA, GULNARA SAPAROVA

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL
GIZATULLA IMASHEV, BAYAN U. KUANBAYEVA, SHYNAR K. YELEZHANOVA, AIGUL N. MYRZASHEVA, AIGUL B. MEDESHOVA, GULASH KOCHSHANOVA, DINA M. ZHARYLGAPOVA, LIDA S. SULTANGALIYEVA

INNOVATIVE ACTIVITY OF PERSONALITY
ZHANYLSYN SABIROVA, NURZHAUGAN ZHUMASHEVA, GULMIRA MUSSINA, ZHANAR BEKZHANOVA, ALFIYA ADIYEVA, ZULFAZAR BULKANOVA, GAUKHAR SMAYEVA, ZHAZIRA KUTTYBAEVA

THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS TO ENHANCE THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS
SHYNAR YELEZHANOVA, ZHUPAR BILYALOVA, BEKET KENZHEGULOV, ZHANARGUL KABYLKHAMIT, AKHMARAL KHAIRZHANOVA, ZHANYLSYN SABIROVA, ZULFIYA ZHANUZAKOVA, GULNARA MUSTAGALIYEVA

THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
BAKYTGUL ABYKANOVA, SHYNAR YELEZHANOVA, LYAILYA KOISHIGULOVA, AIGUL MYRZASHEVA, NURGUL SHAZHDEKEYEVA, GALIYA SALTANOVA, TOIDYK AKHMURZINA, GULNUR TURMUKHANOVA

LINGUISTIC STATUS OF CHIASMUS IN SYNTACTIC SCIENCE
AKHMARAL KHAIRZHANOVA, GULNARA S. MUSTAGALIYEVA, ELEONORA D. ABDOL, AKMARAL T. TEMIRTASSOVA, TORGYN T. TILEGENOVA, GULNAZEN T. BAISEUOVA, ALIYA S. TLEUOVA, ASEL M. MARATOVA

CURRENT QUALITY ASSURANCE METHODS FOR HIGHER EDUCATIONAL ACTIVITIES
SHYNAR YELEZHANOVA, AIGUL MYRZASHEVA, AKHMARAL KHAIRZHANOVA, SHARA SYRBAYEVA, RAKHAT SHUAKBAYEVA, GULMAIDAN MYRZAGEREIKYZY, GULNARA MUSTAGALIYEVA, TORGYN TILEGENOVA

COMPETENCE IN THE STRUCTURE OF RESEARCH ACTIVITIES
KASSIYET KARATAYEVA, SHYNAR YELEZHANOVA, LYAILYA KOISHIGULOVA, SALAMAT IDRISSOV, NURGUL TOKZHIGITOVA, ULDAI TULENOVA, GULASH KOCHSHANOVA, ASSEL BEKESHEVA

PROFESSIONAL COMPETENCIES AND METHODS FOR THEIR FORMATION IN THE UNIVERSITY
BAKYTGUL ABYKANOVA, ZHUPAR BILYALOVA, GULMIRA TASHKEYEVA, SHOLPAN ALDIBEKOVA, SAMAL NUGUMANOVA, AKMARAL DAUTKULOVA, AIGUL SHAKIBAYEVA, SAMAL KUBEKOVA

PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE STRUCTURE OF THE PERSONALITY OF A UNIVERSITY TEACHER
AIMAN MAILYBAYEVA, VALENTINA MAKHATOVA, ULDAI TULENOVA, SHOLPAN SAPARBAIKYZY, ORYNGUL TABYLDIYEVA, NURGUL SADYKOVA, RAIGUL TULEUOVA, NURGUL BAITEMIROVA

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS
VALENTINA MAKHATOVA, BAKYT BARSAY, ULDAI TULENOVA, RAIGUL TULEUOVA, ALMAZHAI YEGENISSOVA, ZHADYRA SALYKBAYEVA, TOIDYK AKHMURZINA, GULDANA JANKANOVA

ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS IN KAZAKHSTAN
ULDAI TULENOVA, ALMAZHAI YEGENISSOVA, NURASILA ATAKHANOVA, MAKSAT USSERBAYEVA, GULNAZYM URAZOVA, GULDEN ZHUBANGALIEVA, RITA BISSENBAYEVA, ZHANARGUL GABDULLINA

INTERACTIVE COGNITIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN THE ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
BAYANSLU TYNYBAYEVA, RYSGUL BAINAZAROVA, AKHMARAL KHAIRZHANOVA, YERKIN KOYANGALIYEV, AIGUL TULEGENOVA, SALTANAT ASLYALIYEVA, GULSHAT ZHUMATOVA, SANSHE MADEN

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AND SOCIETY
RAIGUL TULEUOVA, GULNUR TURMUKHANOVA, SHYNAR KODANOVA, SANDUGASH ISKAKOVA, AKHMARAL KHAIRZHANOVA, SHARA SYRBAYEVA, AINAGUL DYUSSEKENOVA, LYAZAT D. DIYAROVA

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AN URBAN SCHOOL
BAKYTGUL ABYKANOVA, GABIT MUCKANAEVICH KUSSAINOV, MANSHUK MUKHAMETKALYKIZI MUKHAMETKALY, GULNARA SAPAROVA, BALBUPE UTENOVA, RAKHAT SARSENGALIEVNA SHUAKBAYEVA, SAMAL NUGUMANOVA, ADLET DYUSEMBAEVICH KARIYEV

PSYCHOLOGICAL COMPETENCE MODEL OF FUTURE PSYCHOLOGICAL TEACHERS
ZHANYLSYN SABIROVA, SALIMA NURMUKASHEVA, AKMARAL MUKHANBETZHANOVA, LYAILYA KOISHIGULOVA, GULSHAT SHUGAYEVA, ANAR RIZUANOVA, ANARGUL ZHALGASSOVA, AIZHAN MIRALIEVA

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A DETERMINING FACTOR OF DEVELOPMENT OF OBJECTS OF SOCIAL-INFRASTRUCTURAL CENTERS OF THE REGION
GABIT MUCKANAEVICH KUSSAINOV, ELEONORA D. ABDOL, ZHOMART MUKHAMBETOV, MANSHUK MUKHAMETKALYKIZI MUKHAMETKALY, DINARA SADIRBEKOVA, ZHAINA TALGATOVNA SHAKHTYBAYEVA, MARAT SEIDAKHMETOV, SABIRA NISHANBAYEVA

STUDENTS’ READINESS FOR THE FORMATION OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN’S ARGUMENTATIVE SKILL WHILE IDENTIFYING THE REAL MOTIVE OF THE ACTION
YULIIA SHEVCHENKO, LARYSA ZHURAVLOVA, GALYNA TARANENKO, SVITLANA DUBIAHA

EMOTIONAL BURNING OF PRESCHOOL TEACHERS: FACTORS OF DEVELOPMENT, DIAGNOSTICS, PREVENTION OF ART THERAPY AND SELF-IDENTIFICATION
VALENTYNA LIAPUNOVA, LARYSA DOBROVOLSKA, IRYNA TRETIAKOVA, OLEXANDER VOLKOV, VIRA VOLKOVA, OLENA FEDOROVA


Physics and Mathematics
 

CONSERVATION LAWS FOR TWO DIMENSIONAL HIROTA-MAXWELL-BLOCH SYSTEMS
GULDANA BEKOVA, BAKYTGUL ABYKANOVA, KASSIYET KARATAYEVA, NURGUL SHAZHDEKEYEVA, AIGUL MYRZASHEVA, AKMARAL KARIMOVA, BAKTYGUL SULEIMENOVA, BAZARGUL KULZHAGAROVA

MAXIMUM PERMISSIBLE ESTIMATES IN THE PROBLEM OF PARAMETRIC IDENTIFICATION OF THE EXTENDED COBB-DOUGLAS FUNCTION
OLGA KANTOR


Industry
 

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF A SYSTEM APPROACH IN THE MANAGEMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
GULMIRA AKHMETOVA, MAIRA DARISKALIYEVA, ALMAGUL OTESHOVA, GAZIZ SAGITULY, BOLAT KUZHIEV

IMPROVING THE MECHANISM FOR SYSTEMATIC MANAGEMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AT THE MACRO LEVEL
GULMIRA AKHMETOVA, MAIRA DARISKALIYEVA, ZHANAT KHAMIDULLINA, AIGUL NIYAZBAYEVA, GULFIYA ZHAMBYLOVA, LES BAIMUKASHEV, DINARA BASSHYKYZY


Militarism
 

THE MODERN WAYS TO IMPROVE CORPORATE CULTURE IN THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
SERGEI ZAINULLIN, ELENA EGORYCHEVA, IRINA LIKHACHEVA, DARIA KOLESNIKOVA, LIUBOV KOLESNIKOVA


Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


MAGNANIMITAS |  AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research , Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | map